Konstfack

Mats Ljus


Betrakta hemtrakten

Mats Ljus
Year of birth: 1976
Country of birth: Sweden
Betrakta hemtrakten

Viewing your Home District – On the media presentation of the provinces in reality television and on YouTube.

The purpose of my investigation is to make visible the ways in which a provincial area, in this case the Värmland town of Säffle, is presented and contextualized in the media. I want to examine the role, for example, people from Säffle in television shows Bonde söker fru (TV4) and Lite sällskap (Kanal 5) play for the inhabitants of the town and how the shows mediate the place’s character. What consequences does this exposure have? Despite the “reality/realism” that the media often claim to present, we know it is more complex than that since “the creation of an image through a camera lens always involves some degree of subjective choice through selection, framing, and personalization”. * The aim is to investigate how Säffle’s youth look at the image of their home town exposed by the media. Does the media image match the residents’ view of the town?

Question: How do young people living in Säffle view the media portrayal of their home town?

* Sturken, Marita & Cartwright, Lisa (2009). Practices of Looking: An introduction to visual culture. 2. ed. New York: Oxford University Press, p. 16

Betrakta Hemtrakten - Om medieframställningen av landsorten i dokusåpor och på Youtube.

Syftet med min undersökning är att synliggöra på vilka sätt en landsort, i detta fall den Värmländska staden Säffle presenteras och kontextualiseras i medier. Jag vill undersöka hur t.ex. personerna från Säffle i teveprogrammen Bonde söker fru (TV4) och Lite sällskap (Kanal 5) spelar roll för invånarna i orten och hur programmen medierar ortens karaktär. Vad får exponeringen för konsekvenser? Trots den ”verklighet/realism” som media ofta utger sig att framställa vet vi att det är mer komplext än så då ”skapandet av en bild genom en kameralins alltid innebär en viss grad av subjektiva val genom urval, inramning och personifierande”. * Syftet är att undersöka hur Säffles ungdomar ser på den medialt exponerade bilden av sin hemort. Överensstämmer mediernas bild med invånarnas syn på orten?

Frågeställning: Hur ser ungdomar boende i Säffle på mediebilden av sin hemort?

* Sturken, Marita & Cartwright, Lisa (2009). Practices of Looking: An introduction to visual culture. 2. ed. New York: Oxford University Press, s. 16 (egen övers.)

Amanda de Frumerie

Anja Liljefors

Carolina Ljungström

Emma-Clara Folin

Farhad Nassirov

Fredrik Lindborg

Jennie Ramstedt

Kajsa Lindström

Katarina Mörk

Maja Dalskov

Mats Ljus

Mitra Mäki

Rikard Laving

Susanne Dovhage

Tess Emma Svensson