Konstfack

Carolina Ljungström


Carolina Ljungström
Year of birth: 1986
Country of birth: Sweden
0763128030
(South Africa +27780707605)
VIDEO TRAIL

Through a video trail starting in a group of children in a suburb outside of Stockholm, Sweden and continuing to a group of children in a suburb outside of Stellanboch, South Africa a dialogue through film has been created.

This project is about translatability between different layers of mediation: film, language, speech and acting. An attempt to approach teaching in a way that enables learners to represent their own identities.

Genom ett video spår som startar i en grupp barn i en förort till Stockholm, Sverige och tar vid i en grupp barn i en förort utanfor Stellanboch, Sydafrika skapas en dialog genom film.

Projektet handlar om översättbarhet mellan olika lager av mediering: film, språk och agerande. Ett försök att bemöta undervisning på ett sätt som möjliggör för elever att representera sina egna identiteter.

Amanda de Frumerie

Anja Liljefors

Carolina Ljungström

Emma-Clara Folin

Farhad Nassirov

Fredrik Lindborg

Jennie Ramstedt

Kajsa Lindström

Katarina Mörk

Maja Dalskov

Mats Ljus

Mitra Mäki

Rikard Laving

Susanne Dovhage

Tess Emma Svensson